Альянс Франсез, вивчай і живи французькою мовою

Про нас

Наші курси

Календар іспитів

Наші послуги

TCF – TCF Canada

 

Визнаний Європейською Асоціацією мовного тестування (ALTE) TCF є тестом зі знань з французької мови, аналогом якого є IELTS Кембриджу з англійської та TestDaf з німецької. Цей тест визначає рівень володіння французькою мовою для не франкомовних кандидатів, від 16 років, які мають бажання з навчальних (студенти, майбутні студенти, стажери), професійних (працівники, майбутні працівники) або з особистих міркувань підтвердити його швидко, просто та надійно.

Він складається з обов’язкових та додаткових іспитів. Кандидати TCF відтепер можуть обирати одну або кілька частин для проходження тесту. Існує 3 обов’язкові екзамени, запропоновані у вигляді тесту з вибором відповідей, та 2 додаткових, які кандидат може не складати, в залежності від його мети.

Обов’язкові:

 1. Розуміння усної мови: 29 питань з вибором відповіді (4 варіанти, один правильний)
 2. Володіння граматичними структурами: 18 питань з вибором відповіді (4 варіанти, один правильний)
 3. Розуміння письмової мови: 29 питань з вибором відповіді (4 варіанти, один правильний)

Додаткові:

 1. Вміння висловлюватись письмово: 3 вправи
 2. Вміння висловлюватись усно: індивідуальна частина екзамену з екзаменатором, 3 вправи

Загальний час екзамену може варіюватися, в залежності від обраних частин екзамену (1 година 25 хвилин мінімум та 2 години 37 хвилин максимум).

Обов’язкові:

 • Розуміння усної мови: 25 хвилин
 • Володіння граматичними структурами: 15 хвилин
 • Розуміння письмової мови: 45 хвилин

Додаткові:

 • Вміння висловлюватись письмово: 60 хвилин
 • Вміння висловлюватись усно: 12 хвилин (2 хвилини з яких відводиться на підготовку)

Що оцінює кожна частина екзамену?

Розуміння усної мови

Ця частина перевіряє ваші навички розуміння живої французької мови як, наприклад, розмовні вирази (діалоги, інтерв’ю, розмови по телефону і т.і.)

Володіння граматичними структурами

Питання у цій частині тестують знання у застосуванні граматичних структур, від найпростіших до найскладніших

Розуміння письмової мови

Ці питання перевіряють ваше розуміння французької письмової мови як: розмовні вирази, що використовуються у дружніх листах, інформація у офіційних листах, у особистих листах, тексти, що стосуються буденного життя чи роботи і т.і.

Вміння висловлюватись письмово

Ця частина тестує навички висловлюватись письмово і складається з трьох вправ.

Вміння висловлюватись усно

Ця частина перевіряє ваші навички висловлюватись усно і складається з трьох вправ:

 • Перша вправа: розмова без підготовки (2 хвилини)
 • Друга вправа: діалог із взаємодією (5 хвилин 30 секунд, з яких 2 хвилини – підготовка). Тестуються ваші знання отримати і передати інформацію, в життєвих умовах.
 • Третя вправа: монолог за темою без підготовки (4 хвилини 30 секунд). Кандидат підтверджує, що може вільно висловлюватись на тему, запропоновану екзаменатором

Після складання екзамену ваші результати будуть надіслані у центр складання та готові за 15 робочих днів (2 тижні). 

TCF є інструментом виміру рівня володіння французькою мовою. Він не є іспитом для отримання диплому. Ось чому сертифікат TCF, де засвідчується рівень, є дійсним лише протягом 2 років. Жоден диплом чи спеціальна підготовка не вимагаються для проходження TCF.

В Альянс Франсез м.Дніпро ви маєте можливість скласти екзамен TCF, який проводиться раз на місяць. 

Дата проведення наступного тесту за попередньою згодою.

Посилання для запису на екзамен : contact.dnipro@afukraine.org

Альянс Франсез, вивчай і живи французькою мовою

Про нас

Наші курси

Календар іспитів

Наші послуги